Historiaa

Moottoriveneurheilun edelläkävijä

Suomen Moottoriveneklubi (SMK) perustettiin 14.3.1930 Handelsgilletissä Helsingissä. Klubin tarkoituksena oli edistää moottoriveneurheilua ja järjestää kilpailutoimintaa. Klubin kotipaikka oli Helsinki, mutta toiminta-alueena koko maa. Kotisatama saatiin Pohjoisrannasta. Vuoden 1930 lopussa klubissa oli 56 jäsentä.

Ensimmäisenä toimintakesänään klubi järjesti kahdet moottorivenekilpailut Laajalahdella Kalastajatorpan edustalla. Samalla aloitettiin myös matka- ja nopeuskilpailujen järjestäminen. Ensimmäisissä ennätyskokeissa saavutettiin 29,5 solmun nopeus.

Moottoriveneilyn valtakunnallinen järjestäytyminen tapahtui 1930-luvun lopulla. Ensin purjehdusseurojen moottorivenejaostojen oli mahdollista liittyä Suomen Moottorinveneklubiin, mutta vuonna 1938 perustettiin Suomen Moottoriveneliitto valtakunnalliseksi organisaatioksi. Klubin valtakunnallinen rooli moottoriveneurheilussa säilyi kuitenkin aina vuoteen 1949. Sen jälkeen klubissa keskityttiin tukemaan omien jäsenten veneilyharrastusta ja luomaan heille tarvittavat peruspalvelut.

Satamat saariin

Ensimmäinen saaritukikohta – Fårholmen – hankittiin vuonna 1954 Sipoon selän itäpuolelta. 1980-luvulla länteen suuntaavat matkaveneilijät saattoivat ottaa välietapikseen Porkkalan niemen edustalla olevan Grynnanin. Jäsenmäärän ja veneiden määrän kasvaessa tarvittiin toinen kotisatama Pohjoisrannan lisäksi. Sellainen saatiin 1970-luvun loppupuolella Lauttasaaren Lohiapajalahteen.

Veneilykulttuuria kehittämässä

Viimeisten vuosikymmenten aikana klubissa on kehitetty koti- ja ulkosatamien toimintaa ja palveluita. Tänä päivänä klubimme on veneilyturvallisuuden ja veneilytaitojen kehittämisen asialla. Hyviä esimerkkejä klubin palveluista ovat lasten ja nuorten veneilykoulu, Pajalahden veneilykoulu sekä katsastuspalvelu. Moottoriveneilyn alullepanijasta on kehittynyt yksi maamme suurimmista veneilykerhoista, jossa on mukana sekä moottoriveneilijöitä että purjehtijoita.

SMK 50-vuotishistoriikki

Tästä voit ladata Torsten Hjortin kirjoittaman SMK:n 50-vuotishistoriikin.

Suomen pursilipun evoluutio

Vuonna 2019, helmikuussa, Suomen veneilylippu täyttää 100 vuotta. Itsenäisen Suomen oma siniristilippu saatiin vuonna 1918 ja asetus purjehdusyhdistysten lipuista annettiin 18. helmikuuta 1919. Suomen liput liittyvät niin kiinteästi Suomen kansan kohtalonhetkiin kuin myös valoisiin kehityksen aikoihin, että meidän kaikkien tulisi tuntea siniristilippumme historia. Lue tästä pursilippumme evoluutiosta.

Kirjaudu