Lautakunnat ja jaostot

Klubissa toimii erilaisia lautakuntia. Syyskokous valitsee kuhunkin lautakuntaan kolme jäsentä ja hallitus kolme jäsentä toimintakauden ajaksi. Hallitus nimeää yhden lautakunnan jäsenistä sen puheenjohtajaksi. Jos lautakunnan äänestäessä äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jota lautakunnan puheenjohtaja on kannattanut.

Lautakuntien puheenjohtajilla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja heillä on puheoikeus, muttei äänioikeutta.

Klubissa toimii myös erilaisia jaostoja. Hallitus vahvistaa jaostojen toimintasuunnitelmat jaoston esityksestä. Hallitus nimeää jaostojen puheenjohtajat.

Tutustu lautakuntien ja jaostojen tehtäviin vasemalla olevasta navigaatiosta.

Pajalahden satamalautakunta

Pajalahden satamalautakunta huolehtii kotisataman yleisistä asioista, kuten siisteydestä, turvallisuudesta ja jätehuollosta (ml. ongelmajätteet). Lisäksi satamalautakunta huolehtii erilaisista korjaustöistä, järjestää tarvittaessa talkoita, huolehtii veden ja sähkön jakelusta sekä erikseen nimettyjen henkilöiden puuttuessa huolehtii telakointialueesta ja klubirakennuksesta.

Satamalautakunnan alaisuudessa toimivat myös

 • satamakapteeni, joka valvoo satama-alueen käyttöä, jakaa venepaikat ja ylläpitää venepaikkakarttaa
 • telakkamestari, joka mm. jakaa telakointipaikat, valvoo telakointia ja huolehtii telakointialueesta
 • klubirakennuksen isäntä, joka huolehtii klubirakennuksesta

Satamakapteenina toimii Arto Salonen, puh. 0400 425 703

Pajalahden satamalautakunnan jäsenet 2024

Ari Reen (pj) 050 4829 782

ari.reen(at)iki.fi

Ilpo Leino
Unto Partinen 040 7629 362 upartinen(at)gmail.com
Tapio Säävälä
Kari Söderholm   kari.soderholm1(at)gmail.com
Petteri Viitaniemi 040 4141 107

petteri.viitaniemi(at)gmail.com

Pohjoisrannan satamalautakunta

Pohjoisrannan satamalautakunta huolehtii kotisataman yleisistä asioista, kuten veden ja sähkön jakelusta, siisteydestä, turvallisuudesta ja jätehuollosta. Lisäksi satamalautakunta huolehtii erilaisista korjaustöistä, järjestää tarvittaessa talkoita, huolehtii veden ja sähkön jakelusta sekä erikseen nimettyjen henkilöiden puuttuessa huolehtii telakointialueesta ja klubirakennuksesta.

Satamalautakunnan alaisuudessa toimivat myös

 • satamakapteeni, joka valvoo satama-alueen käyttöä, jakaa venepaikat ja ylläpitää venepaikkakarttaa
 • Verkkosaaren telakkamestari, joka jakaa telakointipaikat ja valvoo telakointia
 • klubirakennuksen isäntä, joka huolehtii klubirakennuksesta

Pohjoisrannan ja Verkkosaaren asioissa ota yhteyttä toimistoon.

Pohjoisrannan satamalautakunta 2024

Mauri Siivinen (pj) 044 0201 580 mauri.siivinen(at)hotmail.com
Jorma Kainulainen 050 3854 430 jkainulainen(at)hotmail.com
Ari Lius 040 9003 813 ari.lius(at)welho.com
Mikko Kataja    

Ulkosatamalautakunta

Ulkosatamalautakunnan tärkein tehtävä on pitää klubin saaret kunnossa. Se huolehtii saarten korjaustarpeista ja hankinnoista jäsenistön tarpeet huomioiden ja neuvoo jäseniä erilaisissa saariin liittyvissä käytänteissä.

Ulkosatamalautakunnan jäsenet 2024

Markku Pesonen (pj) markku.pesonen(at)wdlr.fi 0400 528 773
Juhani Soini    
Ari Koskinen ajukoskinen(at)gmail.com 040 8204 418
Harri Rissanen h.rissanen(at)maarakennusrissanen.net 040 5682 329
Ari-Pekka Österman    
Jörgen Wickman jwickman(at)nettilinja.fi  

Katsastuslautakunta

Katsastuslautakunnan tehtävä on hoitaa venekatsastuksiin ja veneilyturvallisuuteen liittyviä asioita.

Kaikki katsastajat, joilla on voimassaoleva katsastajalupa, ovat katsastuslautakunnan jäseniä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Martti Kautto, puh.050 4532 678.

Viestintälautakunta

Viestintälautakunta huolehtii klubin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Kokoamme ja julkaisemme esimerkiksi klubin vuosikirjan ja laadimme lehti-ilmoituksia, tiedotteita, esitteitä ym. tiedotusmateriaalia. Lautakunnan nettityöryhmä huolehtii klubin verkkoviestinnästä.

Jäsenet 2024

Merja Vuori (pj) merjasinikkavuori(at)gmail.com  

 

Merkkilautakunta

SMK myöntää erilaisia merkkejä tunnustuksena kerhon piirissä tehdystä toiminnasta. Merkkien myöntämisestä päättää vuosittain valittava merkkilautakunta, joka yhteistoiminnassa kerhon hallituksen kanssa määrää merkkien jakamisen ajan ja paikan. Merkkisääntö määrää perusteet merkkien myöntämiselle.

Jäsenet 2024

Sakari Salonen (pj) 040 5949 508 sakari.salonen(at)outlook.com
Anne Järvinen
Jorma Rautapää
Arto Salonen

Koulutus- ja ohjelmalautakunta

Koulutus- ja ohjelmalautakunta huolehtii klubin veneilukoulutuksesta: osallistumisesta Pajalahden Veneilykoulun kurssien tuottamiseen, Lasten ja Nuorten Veneilukoulun toiminnasta ja SPV:n auktorisoimasta klubin aikuiskoulutuksesta. Ohjelmatoimintaa  koordinoi oma työryhmänsä. Voit vaikuttaa klubilaisille järjestettävän ohjelman sisältöihin tekemällä ehdotuksia tai antamalla vinkkejä. Ota yhteyttä lautakunnan jäseniin suoraan tai laita viesti klubin toimistoon.

Kirsi Kautto (pj)    
Verneri Hirn    
Saara Kivioja    
Päivi Onnela    

Purjevenejaosto

Purjevenejaosto järjestää Katajaluodon kierroksen.

Jäsenet

Patrik Sandberg puheenjohtaja 0400 608 476 patte.sandberg(at)gmail.com

Naisjaosto

Naisjaosto kokoaa yhteen klubin aktiiviset naiset.

Järjestämme

 • Pajalahden yhteisnostoihin ja -laskuihin buffetin
 • Fårholmenin regatan iltajuhlan (nyyttikestit, osa ohjelmasta)
 • syyslystit Pohjoisrannassa (ruokatarjoilu, arpajaiset, ohjelmaa)

Tämän lisäksi järjestämme omaa toimintaa jäsenillemme: kokoonnumme piknikille, lähdemme teatteriin tai pidämme muuten vain yhteistä kivaa. Myös kokoustemme yhteydessä.

Tutustu myös menneisyyteemme. Naisjaoston 30-vuotishistoriikin löydät Historiaa-sivulta. 

Tule mukaan toimintaamme. Naisjaosto on avoin kaikille klubin yli 18-vuotiaille naispuolisille jäsenille. 

Ota yhteyttä

Leila Korpi, puheenjohtaja, leilakorpi(at)live.com
Paula Erla, sihteeri ja rahastonhoitaja, puh. 0400 440 990, paula.erla(at)esomer.fi

Seniorijaosto

SMK:n seniorijaosto on aktiivisen veneilyn jo lopettaneiden, vähentäneiden tai muuten senioriveneilijöiksi itsensä tuntevien yhteisö. Jaosto järjestää yhteisiä tapaamisia eri teemojen puitteissa, tuomaan tarvittaessa asiantuntemusta veneilyyn liittyvissä asioissa sekä vaalimaan ja keräämään klubiperinteitä. 

Jaoston tavoitteita

 • Säännölliset kokoontumiset erilaisten teemojen puitteissa
 • Yhteiset matkat mielenkiintoisiin merellisiin paikkoihin Suomessa sekä muissa maissa vesitse ja maitse
 • Yhteiset eskaaderit omilla veneillä klubin saariin
 • Yhteispurjehdukset pienillä ryhmillä jonkun jäsenen veneellä (itsensä maksavien gastien pooli)
 • Yhteydenpito klubiin uusiin jäseniin ja esimerkiksi satamia ja saaria koskeva neuvonta
 • Toimiminen asiantuntijapoolina  veneilyyn liittyvissä asioissa
 • Yhteiset jumppa- ja treenitapahtumat  urheilukeskuksissa
 • Ikääntyneiden veneilijöiden liikkumista helpottavat aloitteet saariemme kehittämiseksi
 • Klubiperinteiden vaaliminen ja perinnetiedon kerääminen

Haluatko seniorijaoston tiedotuslistalle?

SMK:n seniorijaosto on aktiivisen veneilyn jo lopettaneiden, vähentäneiden tai muuten senioriveneilijöiksi itsensä tuntevien yhteisö. Jaosto järjestää yhteisiä tapaamisia eri teemojen puitteissa, tuomaan tarvittaessa asiantuntemusta veneilyyn liittyvissä asioissa sekä vaalimaan ja keräämään klubiperinteitä. Jos haluat mukaan jaoston toimintaan ja saada ajankohtaista tietoa tulevista tapahtumista, ilmoita sähköpostiosoitteesi klubin toimistoon tai ota yhteyttä jaoston puheenjohtajaan, email: timotvanhanen(at)gmail.com.

Sattuisiko seniori tietämään?

Veneily on monipuolinen, tietoa, taitoa ja päätöksiä vaativa laji. Keskustelusta ja kokemusten vaihdosta toisten veneilijöiden kanssa saa usein merkittävää apua omille ratkaisuille ja toiminnoille. Jos haluat vinkkejä esimerkiksi 

 • venereiteistä ja satamista niin kotimaassa kuin ulkomailla
 • veneen kunnostamisesta
 • hankinnoista
 • tietoa klubin historiasta
 • jostain muusta veneilyyn liittyvästä,

ota yhteyttä seniorijaoston vetäjään, niin yhteydenottosi välitetään mahdolliselle asiaa tuntevalle seniorille tai muulle klubilaiselle.

email: timotvanhanen(at)gmail.com tai puh: 050 3039 910

Tsekkaa senioreilta!

Ilmoittaudu mukaan seniorijaoston tiedotuslistalle

Jos haluat mukaan jaoston toimintaan ja saada ajankohtaista tietoa tulevista tapahtumista, ilmoita sähköpostiosoitteesi klubin toimistoon tai ota yhteyttä jaoston puheenjohtajaan.

 

 

Kirjaudu