Vartiointi

Vartioinnin tarkoituksena on klubin venesatamien järjestyssääntöjen edellyttämän yleisen järjestyksen valvonta ja ylläpito sekä veneiden turvallisen kiinnityksen tarkkailu.

Kukin venepaikan haltija on velvoitettu yhteen vartiointiin kesässä. Vartiointivuoro varataan listoilta, joihin on kullekin päivälle merkitty suoritettava vartiointiaika. Varauksen unohtaneiden kesken vuorot arvotaan. 

Vartioinnin voi suorittaa ainoastaan 17 vuotta täyttänyt SMK:n jäsen. Yli 75 vuotta täyttäneiden ei tarvitse suorittaa vartiointia.

Vartioinnin laiminlyönnistä seuraa sanktiomaksu.

Kirjaudu