Veneen huolto

Veneiden pesu

Älä käytä hiilivetyliuottimia sisältäviä pesuaineita. Johda pesuainevedet jätevesiviemäriin,jos mahdollista. Maaperään saa imeyttää vain satunnaisesti pieniä määriä pesuvettä, joka ei sisällä hiilivetyliottimia. Suoraan vesistöön ei saa laskea puhdistamattomia jätevesiä.

Pohjan hionta

Ota hiontapöly talteen esimerkiksi laittamalla pressu veneen alle ja toimita se ongelmajätteen keräyspisteeseen. Vältä kuivahiontaa, pöly on myrkkyä niin ympäristölle kuin veneilijällekin!
Jos mahdollista, suorita hionta imurilla varustetulla laitteella.

Myrkkymaalaus

Maalaa vain todellisen tarpeen mukaan. Muiden kuin Suomen ympäristökeskuksen hyväksymien antifouling-maalien käyttö on kielletty. Venettä ei saa laskea veteen ennen kuin maali on täysin kuivunut. Sisävesillä antifouling-maalien käyttö on kielletty.

Moottorin huolto

Pienveneen perämoottorin haitalliset hiilivetypäästöt voivat olla satoja kertoja suuremmat kuin henkilöautolla. Suurin saastuttaja on vanha kaksitahtimoottori. Uudet moottorit ovat vanhoja pieniruokaisempia ja päästöiltään ympäristöystävällisempiä. Huolla ja säädätä moottori riittävän usein ja varmista että äänenvaimennin on kunnossa.

Moottorista poistettava glykoli tulee kerätä asitaan ja toimittaa ongelmajätteen keräilypisteeseen. Jäteöljy ja öljynsuodattimet, öljyiset trasselit, rätit, yms. ovat ongelmajätettä.

Veneiden sähkölaitteet

Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus STEK on julkaissut Súomen olosuhteet huomioivan Sähkö ja Vene –oppaan. Oppaaseen on koottu ohjeita veneilijöille sähkölaitteiden asentamisesta ja käytöstä sekä akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta. Oppaan tavoitteena on antaa yksinkertaisia neuvoja veneen sähkölaitteden kunnossapidosta ja parantamisesta. Suuri osa laitteiden tarkastuksista ja kunnossapidosta pitää ja täytyy suorittaa veneen omistajan tai käyttäjän toimesta – myös korjaukset. Opas on tarkoitettu tällaisen työn ohjeeksi ja antaa kiinnostuneelle mahdollisuuden hankkia itselleen paremman ymmärryksen sähköstä ja sen käytöstä veneissä.

Kirjaudu