Hallitus 2024

Hallitus valitaan syyskokouksessa

Hallituksen puheenjohtajana toimii kommodori. Kommodorin estyneenä häntä sijaistaa toinen varakommodoreista. Kommodorien lisäksi hallituksessa on kuusi jäsentä.

Kommodori valitaan yhdeksi, varakommodori kahdeksi ja jäsenet kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Varakommodoriksi valittu toimii ensimmäisen vuoden toisena varakommodorina ja toisen vuoden ensimmäisenä varakommodorina.

Hallitukseen kuuluvan toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alussa siitä syyskokouksesta, jossa hänet on valittu hallitukseen. Toinen varakommodoreista ja kaksi hallituksen jäsentä ovat vuosittain erovuorossa.

Markku Pesonen

I Varakommodori

Vastuualue:  ulkosatamat ja tapahtumat

Markku Pesonen

I Varakommodori

Vastuualue:  ulkosatamat ja tapahtumat

Markku Pesonen

I Varakommodori

Vastuualue:  ulkosatamat ja tapahtumat

Markku Pesonen

I Varakommodori

Vastuualue:  ulkosatamat ja tapahtumat


Kommodori Sakari Salonen
sakari.salonen(a)outlook.com
040 5949 508

I varakommodori Hanna Paloheimo
hanna.paloheimo(a)smkfmk.fi

vastuualueenaan sopimusasiat

II varakommodori Thomas Selin
ts.selin(a)gmail.com
040 7666 884
vastuualueenaan ulkosatamat ja Pajalahden hankesuunnitelma

Paula Erla
paula.erla(a)smkfmk.fi
0400 440990
vastuualueenaan talous

Jorma Kainulainen
jkainulainen(a)hotmail.com
050 3854 430
vastuuelueenaan Pohjoisrannan satama

Mikko Leppänen
mikko.leppanen(a)yahoo.com
vastuualueenaan toimisto 1.2.-31.3.2024

Pekka Lidman
pekka.lidman(a)gmail.com
vastuualueenaan Pajalahden satama

Markku Mansikka
markkum.mansikka
(a)gmail.com
040 7252 021
vastuualueenaan strategiatyö

Kalle Saarinen
kalle.saarinen(a)smkfmk.fi
vastuualueenaan Pajalahden satama

Hallituksen kokoukset 2024

Mikäli haluat tuoda asioita/toiveita hallituksen käsiteltäväksi, lähetä viesti toimistoon.

Taloudenhoitaja: Päivi Onnela 050 5122 843 paivi.h.onnela(a)gmail.com

Sihteeri: Teija Niemi/Mikko Leppänen 050 3090 765 toimisto(a)smkfmk.fi

25. tammikuuta

15. helmikuuta

7. maaliskuuta

18. huhtikuuta

16. toukokuuta

6. kesäkuuta

22. elokuuta

12. syyskuuta

10. lokakuuta

7. marraskuuta

29. marraskuuta

Pajalahti klo 18

Pajalahti klo 18

Pajalahti klo 18

Pajalahti klo 18

Pajalahti klo 18

Pajalahti klo 18

Pajalahti klo 18

Pajalahti klo 18

Pajalahti klo 18

Pajalahti klo 18

Pajalahti klo 18

Kirjaudu