Hallitus 2023

Hallitus valitaan syyskokouksessa

Hallituksen puheenjohtajana toimii kommodori. Kommodorin estyneenä häntä sijaistaa toinen varakommodoreista. Kommodorien lisäksi hallituksessa on kuusi jäsentä.

Kommodori valitaan yhdeksi, varakommodori kahdeksi ja jäsenet kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Varakommodoriksi valittu toimii ensimmäisen vuoden toisena varakommodorina ja toisen vuoden ensimmäisenä varakommodorina.

Hallitukseen kuuluvan toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alussa siitä syyskokouksesta, jossa hänet on valittu hallitukseen. Toinen varakommodoreista ja kaksi hallituksen jäsentä ovat vuosittain erovuorossa.

Markku Pesonen

I Varakommodori

Vastuualue:  ulkosatamat ja tapahtumat

Markku Pesonen

I Varakommodori

Vastuualue:  ulkosatamat ja tapahtumat

Markku Pesonen

I Varakommodori

Vastuualue:  ulkosatamat ja tapahtumat

Markku Pesonen

I Varakommodori

Vastuualue:  ulkosatamat ja tapahtumat


Kommodori Sakari Salonen
sakari.salonen(a)outlook.com
040 5949 508

I varakommodori Markku Pesonen
markku.pesonen(a)wdlr.fi
0400 528 773
vastuualueenaan ulkosatamat ja tapahtumat

II varakommodori Hanna Paloheimo
hanna.paloheimo(a)smkfmk.fi

vastuualueenaan sopimusasiat

Paula Erla
paula.erla(a)smkfmk.fi
0400 440990
vastuualueenaan talous

Jorma Kainulainen
jkainulainen(a)hotmail.com
050 3854 430
vastuuelueenaan Pohjoisrannan satama

Miikka Maijala
miikka.maijala(a)smkfmk.fi
040 5096 160 vastuualueenaan Pajalahden satama

Markku Mansikka
markkum.mansikka(a)gmail.com
040 7252 021
vastuualueenaan strategiatyö

Harri Rissanen
h.rissanen(a)maarakennusrissanen.fi
040 5682 329
vastuualueenaan Ulkosatamat ja Pajalahden hankesuunnitelma

Thomas Selin
ts.selin(a)gmail.com
040 7666 884
vastuualueenaan ulkosatamat ja Pajalahden hankesuunnitelma

Hallituksen kokoukset 2023

Mikäli haluat tuoda asioita/toiveita hallituksen käsiteltäväksi, lähetä viesti toimistoon.

Taloudenhoitaja: Päivi Onnela 050 5122 843 paivi.h.onnela(a)gmail.com

Sihteeri: Teija Niemi 050 3090 765 toimisto(a)smkfmk.fi

19. tammikuuta

16. helmikuuta

9. maaliskuuta

13. huhtikuuta

4. toukokuuta

8. kesäkuuta

24. elokuuta

14. syyskuuta

12. lokakuuta

9. marraskuuta

1. joulukuuta

Pajalahti klo 18

Pajalahti klo 18

Pajalahti klo 18

Pajalahti klo 18

Pajalahti klo 18

Pajalahti klo 18

Pajalahti klo 18

Pajalahti klo 18

Pajalahti klo 18

Pajalahti klo 18

Pajalahti klo 18

Kirjaudu