Verksamhetsplan 2020

HEMHAMNARNA

Smedjeviken

Vid Smedjeviken görs endast obligatoriska reparationer.

Norra hamnen

– Klubbhusets torn, plankor förnyas samt annan reparationsverksamhet i huset

YTTRE HAMNARNA

Fårholmen

– Grill-huset underhålls, utvidgas och repareras

– Bryggorna repareras enligt behov

– Simtrapporna, bastun och simplatsen repareras

– Stigarna görs tryggare

– Varmvattengrytan muras på nytt

– Bojar repareras efter behov

– Två Sup-bräden införskaffas

– För övrigt, samma grundsaker som under 2019

Grynnan

– Den nya stugan slutförs

– Klubbhusets tak repareras

– Bastutrallar repareras enligt behov

– En ny grillplats på ”segelbåtssidan” : vindskydd, gasgrill, tak och diskplats

– Bron mellan holmarna repareras: träd-delar repareras och bron målas

– Solpanel-systemet utvidgas till segelbåtssidan och den nya grillplatsen, kablagen från den nya stugan

– Bojar repareras efter behov

– Holmens roddbåtar repareras eller förnyas

– Två Sup-bräden införskaffas

– För övrigt, samma grundsaker som under 2019

SLIPET

Nätholmen

Hyreskontraktet är i kraft till hösten 2020.

BESIKTNING

Besiktare utbildas.

SKOLNINGSVERKSAMHET

Barnens och ungas båtskola

– Sjöräddningskurs
– Dagsläger; förmiddags- och eftermiddagsläger under fem dagar organiseras
– Ett tre-dagars läger organiseras vid Fårholmen

Vuxenutbildning

– En kurs för vuxna, som siktar på båtfararens grundexamen organiseras

Smedjevikens båtskola (PaVe) och Navigationsförbundet

En brochyr publiceras på nätsidorna vid årsskiftet. Händelser och skolning organiseras i normal ordning.

Medlemskap i Navigationsförbundet: FMK har grundat en Navigationssektion, som har sökt medlemsskap i Navigationsförbundet. Ett medlemskap i Navigationsförbundet förstärker skolnings- och utbildningsverksamheten inom FMK. I framtiden kan FMK självmant organisera Skärgårds-, Kust-och Högsjö-skepparkurser.

HÄNDELSER

Seniorsektionen

Ett flertal besök till olika intressanta ställen och andra möten organiseras under året.

Damsektionen

Damsektionen organiserar kafé vid lyfen och under årsmötena, är med i organisering av Fårholmens regatta och organiserar Bryggdansen vid Norra Hamnen.

Segelbåtssektionen organiserar den årliga Stora Enskär regattan.

NYA MEDLEMMAR

Info-tillfällen organiseras för nya medlemmar.

En brochyr innehållande information om klubbens aktiviteter och årets viktiga datum tilldelas nya medlemmar.

MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

Årsboken

Årsboken görs och publiceras igen före säsongstarten. Klubben strävar att överföra möjligast mycke information i elektronisk form.

Marknadsföring och medlemsanskaffning

Marknadsföring och sponsoranskaffning görs plan-enligt som tidigare.

DEN ANSVARSFULLA KLUBBEN

Klubbens nätsidor vidareutvecklas, regler och instruktioner hålles a-jour på nätet.

SAMARBETE OCH KOMMUNIKATION

Samarbetsnätverk

Det aktiva samarbetet med andra båtklubbar i Helsingfors fortsätter och aktiviteter inom Helvene fortsätter likaså. Samtidigt håller vi kontakt med SPV-förbundet.

Vi är aktivt med i utvecklingen av Smedjevikens område och håller kontakt med stadsplaneringen.

Vi förstärker och upprätthåller kontakter till myndigheter och frivillig-organisationer som deltar i båtskolans aktiviteter.

FMK-90 JUBILEUMSÅR

Året 2020 är FMKs 90-års jubileumsår. Den 14.3.2020 organiseras en 90-års fest vid Agroksenmäen holvikellari. Addressen Vanha Talvitie 14, Helsinki.

Olika andra tillställningar och utställningar organiseras även under jubileumsåret. Mer information om detta kommer senare.

Kirjaudu