SMK:n hallitus kokoontui uudella kokoonpanolla 18.1.2022

Suomen moottoriveneklubin, SMK:n hallitus kokoontui vuonna 2022 ensimmäistä kertaa syyskokouksessa valitun kommodori Sakari Salosen johdolla 18.1.2022. Uusina hallituksen jäseninä aloittivat II varakommodorina Markku Pesonen, sekä jäseninä Markku Mansikka ja Thomas Selin. Hallituksessa jatkava I varakommodori Timo Kivioja ja jäseninä Miikka Maijala, Harri Rissanen, Taina Savolainen ja Hanna Paloheimo. Hallituksen sihteerinä toimii Teija Niemi ja taloudenhoitajana Päivi Onnela.

Ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi jäsenasioita, lautakuntien henkilövalintoja, käytiin läpi alustavaa toimintakertomusta vuodelta 2021 ja toimintasuunnitelmaa vuodelle 2022.
Hallitus nimesi työryhmän pohtimaan Pajalahden sataman hankesuunnitelmaa. Myös kevätkokouksen esityslistaa käytiin läpi. Hallitus huomioi koronatilanteen toimintaa suunniteltaessa.

Toimintamme kehittäminen on meille yhteinen asia. Etsimme ratkaisuja yhdessä ja yhteisvoimin, mikäli sinulla on ideoita tai toiveita hallituksen käsiteltäväksi, lähetä sähköposti osoitteella toimisto@smkfmk.fi.

21.2.2022

Kirjaudu