Jätehuolto

Käsittele jätteet asianmukaisesti

 • Paras jäte on syntymätön jäte.  Minimoi jätemäärä. Valitse ja pakkaa veneeseen vietävät tavarat niin, että niistä syntyy mahdollsimman vähän jätettä.
 • Asenna septitankki ja tyhjennä se satamassa olevaan vastaanottojärjestelmään.
 • Käytä mieluummin maissa olevaa kuivakäymälää tai vesivessaa veneen oman wc:n sijasta.
 • Lajittele jätteet myös veneessä. Voit toimittaa hyötyjätteet venesatamien jätepisteisiin.
 • Jätteiden lajittelukin onnistuu yllättävän vaivattomasti mös veneessä. Sekajäteastian lisäksi esim. istuinkaukalon penkin alle tai ankkurilaatikkoon on helppo laittaa keräysastiat tai -pussit ainakin kierrätettäville lasi- ja metallijätteille. Maalaisjärkeä ja mielikuvitusta käyttämällä jätteiden lajittelu veneessä käy yhtä helposti kuin maissakin, ilman suuritöisiä ja hankalia erkoisasennuksia. 

Ongelmajätteet omiin keräyspisteisiin

 • Toimita ongelmajätteet kuten akut, alkaaliparistot, vanhentuneet lääkkeet, jäteöljyt ja öljynsuodattimet ongelmajätteen keräyspisteisiin. Öljyiset pilssivedet kuuluvat jäteöljyastiaan. Moottorin alla voit käyttää öljyä imeviä mattoja.
 • Telakoinnin yhteydessä ja venettä huollettaessa toimita jäteöljyt, öljynsuodattimet, vanhat maalipurkit ja pensselit, liuottimet, pakkasneste sekä pohjasta kaavittu myrkkymaali ongelmajätekeräykseen.

Kevätkunnostuksesta syntyvät ongelmajätteet, jotka tulee kerätä ja säilyttää erillään muista jätteistä ja toimittaa ongelmajätteen käsittelyyn:

 • pohjamaalien hiontajäte
 • glykoli
 • jäteöljy
 • öljynsuodattimet
 • öljyiset trasselit ja rätit
 • romuakut
 • pilssivesi
 • maalit, lakat, liimat, hartsit, puunsuoja-aineet, desifiointiaineet

Täysin tyhjät maali-, ym. kemikaalipurkit voi laittaa kuivana sekajätteeseen tai metallin kierrätykseen

Vältä myrkkymaalien käyttöä

 • Älä turhaan käytä myrkyllisiä veneenpohjamaaleja – ne liukenevat vesistöön ja vaikeuttavat vesieliöiden lisääntymistä.

Käytä ympäristöä vähän kuormittavia pesuaineita

 • Valitse vähiten ympäristöä kuormittavia tuotteita ja pesuaineita sekä kemiallisen käymälän nesteitä. Älä huuhtele mitään pesuaineita veteen.

Lainsäädäntö: Ympäristönjsuojelulaki (86/2000), jätelaki (1072/1993), jäteasetus (1390/1993), kemikaalilaki (744/1989), kunnalliset ymäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräykset.

Pajalahti

Sekajätteet: harmaat keräysastiat.

Pienmetalli: astia akkujen keräyslaatikon vieressä.

Kartonki: astia sekajätteen vieressä.

Puhdas jäteöljy: harmaa keräysastia, jonka tyhjennyksestä ei aiheudu klubille kustannuksia, ellei joukkoon ole kaadettu muita nesteitä.

Jäähdytysneste: astia sekajätteen vieressä.

Pilssi- ja muut öljyiset vedet: astia puhtaan jäteöljyastian vieressä.

Maalipurkit, trasselit ja suodattimet: punaiset säiliöt.

Akut: oma keräyslaatikko

Muut ongelmajätteet: toimitettava itse asianmukaisiin keräyspisteisiin. Ruoholahden ostoskeskuksen konttiin voi ne maksuttaa jättää.

Septintyhjennyslaite: yhteiskäytössä pursiseura SIndbadin ja liikuntaviraston kanssa. Löytyy sindbadin mastonosturin läheisyydestä. 

Pajalahden jätehuoltosuunnitelma Mielipiteet suunnitelmasta voi lähettää osoitteeseen toimisto(at)smkfmk.fi

Pohjoisranta

Sekajätteet: harmaat keräysastiat.

Lasi: astia sekajätteiden vieressä.

Kartonki: astia sekajätteiden vieressä.

Pilssi- ja muut öljyiset vedet: astiajätekatoksen alla.

Maalipurkit, trasselit ja suodattimet: punaiset säiliöt.

Septintyhjennyslaite: A-laiturilla.

Muut ongelmajätteet: toimitettava itse asianmukaisiin keräyspisteisiin.

Pohjoisrannan jätehuoltosuunnitelma Mielipiteet suunnitelmasta voi lähettää osoitteeseen toimisto(at)smkfmk.fi

Verkkosaari

Puhtaalle jäteöljylle sekä pilssi- ja muille öljyisille vesille on omat erilliset astiansa kuten akuille ja suodattimillekin.

Kirjaudu