Verkkosaaren telakointi-ilmoitus kaudelle 2020-2021

Telakointikausi alkaa vuosittain 15.9. ja päättyy seuraavana vuonna 10.6.

Mikäli vene jää telakalle keväällä 10.6. jälkeen, peritään säilytyksestä samansuuruinen maksu, kuin talvitelakoinnista. Maksusuorituksen jälkeen voidaan sopia vesillelaskusta telakkamestarille sopivana aikana. Kuitti maksusta on esitettävä vesillelaskun yhteydessä.

Telakointimaksujen laskutus perustuu alla ilmoitettuihin tietoihin.

Maksun perusteena on veneen kokonaispituus kertaa leveys. Jos veneelle rakennetaan taloteltta, maksun perusteena on teltan pituus kertaa teltan leveys.

Telakointimaksu jäseniltä 13 €/m2          Ei jäseniltä 15 €/m2

Telakointisopimusehdot
1§ Veneen tulee olla vakuutettu.
2§ Veneen nosto/lasku tapahtuu veneenomistajan vastuulla.
3§ Veneen omistajan on huolehdittava, että veneen nostossa ja laskussa on riittävästi apuhenkilöitä.
4§ Purjeveneitä ei nosteta eikä säilytetä masto pystyssä. Mastot on sidottava telineisiin tai veneeseen.
5§ Pajalahdessa venepukkien tulee olla kasattavaa mallia ja niissä on oltava veneen omistajan nimi selkeästi näkyvillä.
6§ Venetrailerit on varustettava veneen omistajan nimellä.
7§ Veneen omistaja huolehtii venepukin turvallisesta kunnosta ja veneen tuennasta. Irtokolmijalkatuet on kiinnitettävä toisiinsa siten, etteivät ne pääse luistamaan veneen alta.
8§ Venettä ei saa säilyttää telakointialueella muulloin kuin 15.9. – 10.6. välisenä telakointiaikana. SMK:lla on oikeus tarvittaessa siirtää muuna aikana telakka-alueella säilytettävä veneen omistajan vastuulla ja kustannuksella pois alueelta.
9§ Sähkön jatkuva käyttö telakka-alueella on erillisellä mittarisopimuksella mahdollista vain Pajalahdessa.
10§ Telakointitarvikkeet on niputettava asianmukaisesti ja alue siivottava telakoinnin jälkeen.
11§ Sen, jolla on Pajalahden telakointialueella telakointitarvikkeita, on osallistuttava erikseen ilmoitettaviin pukkitalkoisiin.
12§ Tulityöt ovat sallittuja vain luvanvaraisesti ja niihin kuuluvia vakuutusyhtiön sääntöjä noudattaen.13§ Kunnostustöissä ei saa aiheuttaa haittaa naapuriveneille ja pohjan puhdistuksessa on myrkyllisten aineiden joutuminen maahan estettävä. Myrkylliset jäteaineet kerätään ja viedään niille varattuihin säilytysastioihin.
Kirjaudu