Lautakunnat ja jaostot

Klubissa toimii erilaisia lautakuntia. Syyskokous valitsee kuhunkin lautakuntaan kolme jäsentä ja hallitus kolme jäsentä toimintakauden ajaksi. Hallitus nimeää yhden lautakunnan jäsenistä sen puheenjohtajaksi. Jos lautakunnan äänestäessä äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jota lautakunnan puheenjohtaja on kannattanut.

Lautakuntien puheenjohtajilla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja heillä on puheoikeus, muttei äänioikeutta.

Klubissa toimii myös erilaisia jaostoja. Hallitus vahvistaa jaostojen toimintasuunnitelmat jaoston esityksestä. Hallitus nimeää jaostojen puheenjohtajat.

Tutustu lautakuntien ja jaostojen tehtäviin vasemalla olevasta navigaatiosta.

Pajalahden satamalautakunta


Pajalahden
 satamalautakunta huolehtii kotisataman yleisistä asioista, kuten siisteydestä, turvallisuudesta ja jätehuollosta (ml. ongelmajätteet). Lisäksi satamalautakunta huolehtii erilaisista korjaustöistä, järjestää tarvittaessa talkoita, huolehtii veden ja sähkön jakelusta sekä erikseen nimettyjen henkilöiden puuttuessa huolehtii telakointialueesta ja klubirakennuksesta.

Satamalautakunnan alaisuudessa toimivat myös

 • satamakapteeni, joka valvoo satama-alueen käyttöä, jakaa venepaikat ja ylläpitää venepaikkakarttaa
 • telakkamestari, joka mm. jakaa telakointipaikat, valvoo telakointia ja huolehtii telakointialueesta
 • klubirakennuksen isäntä, joka huolehtii klubirakennuksesta

SMK:n hallitus hallitus nimeää satamakapteenin, telakkamestarin ja klubirakennuksen isännän kalenterivuodeksi kerrallaan.   

HUOM! Telakkamestarin tehtäviin haetaan tekijää!

Pajalahden satamalautakunnan jäsenet 2019

Ilpo Leino (pj)0400 011 758ilpo.leino(at)welho.com
Antti Peltola0400 475 194antti.t.peltola(at)gmail.com
Unto Partinen040 762 9362unto.partinen(at)welho.com
Ari Reen050 4824 782ari.reen(at)iki.fi
Risto Savolainen050 3509 730rissavo1(at)gmail.com
Sami Valkama040 766 0868sami.valkama(at)kds.fi

Pohjoisrannan satamalautakunta

Pohjoisrannan satamalautakunta huolehtii kotisataman yleisistä asioista, kuten veden ja sähkön jakelusta, siisteydestä, turvallisuudesta ja jätehuollosta. Lisäksi satamalautakunta huolehtii erilaisista korjaustöistä, järjestää tarvittaessa talkoita, huolehtii veden ja sähkön jakelusta sekä erikseen nimettyjen henkilöiden puuttuessa huolehtii telakointialueesta ja klubirakennuksesta.

Satamalautakunnan alaisuudessa toimivat myös

 • satamakapteeni, joka valvoo satama-alueen käyttöä, jakaa venepaikat ja ylläpitää venepaikkakarttaa
 • Verkkosaaren telakkamestari, joka jakaa telakointipaikat ja valvoo telakointia
 • klubirakennuksen isäntä, joka huolehtii klubirakennuksesta

SMK:n hallitus nimeää satamalautakunnan puheenjohtajan, satamakapteenin, telakkamestarin ja klubirakennuksen isännän kalenterivuodeksi kerrallaan.

Pohjoisrannan satamalautakunnan jäsenet 2019

Kalevi Tölkkö (pj)0400 490533kalevi.tolkko(at)teki.fi
Harri Hartikainen0400 473838 harri.hartikainen(at)auto-bil.fi
Mauri Siivinen044 0201 580mauri.siivinen(at)hotmail.com
Tiitus Tuohikorpi0400 615 833tiitus.tuohikorpi(at)gmail.com

Ulkosatamalautakunta

Ulkosatamalautakunnan tärkein tehtävä on pitää klubin saaret kunnossa. Se huolehtii saarten korjaustarpeista ja hankinnoista jäsenistön tarpeet huomioiden ja neuvoo jäseniä erilaisissa saariin liittyvissä käytänteissä.

Ulkosatamalautakunnan jäsenet 2019

Markku Pesonen (pj)markku.pesonen(at)wdlr.fi
0400 528 773
Patrick Hänelpatrik.hanel(at)smkfmk.fi0400 468 465
Ari Koskinenajukoskinen(at)gmail.com040 820 4418
Harri Rissanen
Sakari Salonensakari.salonen(at)outlook.com040 594 9508
Jörgen Wickman

Katsastuslautakunta

Katsastuslautakunnan tehtävä on hoitaa venekatsastuksiin ja veneilyturvallisuuteen liittyviä asioita.

Kaikki katsastajat, joilla on voimassaoleva katsastajalupa, ovat katsastuslautakunnan jäseniä. Lautakunnan puheenjohtajana vuonna 2019 toimii , puhelin , ja varapuheenjohtajana , puhelin .

Viestintälautakunta

Viestintälautakunta huolehtii klubin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Kokoamme ja julkaisemme esimerkiksi klubin vuosikirjan ja laadimme lehti-ilmoituksia, tiedotteita, esitteitä ym. tiedotusmateriaalia. Lautakunnan nettityöryhmä huolehtii klubin verkkoviestinnästä.

Jäsenet 2019

Marjo Mansikkapuheenjohtaja
Teija Niemi050 3090 765toimisto(at)smkfmk.fi
Markku Siivinen0400 410 265markku(at)stadio.fi

Merkkilautakunta

SMK myöntää erilaisia merkkejä tunnustuksena kerhon piirissä tehdystä toiminnasta. Merkkien myöntämisestä päättää vuosittain valittava merkkilautakunta, joka yhteistoiminnassa kerhon hallituksen kanssa määrää merkkien jakamisen ajan ja paikan. Merkkisääntö määrää perusteet merkkien myöntämiselle.

Jäsenet 2019

John Holmström (pj) 050 5160 112
john.holmstrom(at)smkfmk.fi
Anne Järvinen
Rolf Paulow
Esa Sahlman
Sakari Salonen
Timo Vanhanen

Koulutus- ja ohjelmalautakunta

Koulutus- ja ohjelmalautakunta huolehtii klubin veneilukoulutuksesta: osallistumisesta Pajalahden Veneilykoulun kurssien tuottamiseen, Lasten ja Nuorten Veneilukoulun toiminnasta ja SPV:n auktorisoimasta klubin aikuiskoulutuksesta. Ohjelmatoimintaa  koordinoi oma työryhmänsä. Voit vaikuttaa klubilaisille järjestettävän ohjelman sisältöihin tekemällä ehdotuksia tai antamalla vinkkejä. Ota yhteyttä lautakunnan jäseniin suoraan tai laita viesti klubin toimistoon.

 Jäsenet 2019

Timo Kivioja puheenjohtajatimo.kivioja(ät)smkfmk.fi0400 776 101
Mikko Kaira mikko.kaira(ät)fcg.fi040 5176 975
Mirja Kivioja mirja.kivioja(ät)tkmediatalo.fi
Harri Ojanen harri.ojanen(ät)smkfmk.fi050 4821 354
Henrik Palin henrik.palin(ät)iki.fi050 3048 260

Naisjaosto

Naisjaosto kokoaa yhteen klubin aktiiviset naiset.

Järjestämme

 • Pajalahden yhteisnostoihin ja -laskuihin buffetin
 • Fårholmenin regatan iltajuhlan (nyyttikestit, osa ohjelmasta)
 • syyslystit Pohjoisrannassa (ruokatarjoilu, arpajaiset, ohjelmaa)

Tämän lisäksi järjestämme omaa toimintaa jäsenillemme: kokoonnumme piknikille, lähdemme teatteriin tai pidämme muuten vain yhteistä kivaa. Myös kokoustemme yhteydessä.

Tutustu myös menneisyyteemme. Naisjaoston 30-vuotishistoriikin löydät Historiaa-sivulta. 

Tule mukaan toimintaamme. Naisjaosto on avoin kaikille klubin yli 18-vuotiaille naispuolisille jäsenille. 

Ota yhteyttä

Virva Pitsinki, puheenjohtaja, puh. 040 5620 550, virva.pitsinki(at)gmail.com
Paula Erla, sihteeri ja rahastonhoitaja, puh. 0400 440 990, paula.erla(at)esomer.fi

Seniorijaosto

SMK:n seniorijaosto on aktiivisen veneilyn jo lopettaneiden, vähentäneiden tai muuten senioriveneilijöiksi itsensä tuntevien yhteisö. Jaosto järjestää yhteisiä tapaamisia eri teemojen puitteissa, tuomaan tarvittaessa asiantuntemusta veneilyyn liittyvissä asioissa sekä vaalimaan ja keräämään klubiperinteitä. 

Jaoston tavoitteita

 • Säännölliset kokoontumiset erilaisten teemojen puitteissa
 • Yhteiset matkat mielenkiintoisiin merellisiin paikkoihin Suomessa sekä muissa maissa vesitse ja maitse
 • Yhteiset eskaaderit omilla veneillä klubin saariin
 • Yhteispurjehdukset pienillä ryhmillä jonkun jäsenen veneellä (itsensä maksavien gastien pooli)
 • Yhteydenpito klubiin uusiin jäseniin ja esimerkiksi satamia ja saaria koskeva neuvonta
 • Toimiminen asiantuntijapoolina  veneilyyn liittyvissä asioissa
 • Yhteiset jumppa- ja treenitapahtumat  urheilukeskuksissa
 • Ikääntyneiden veneilijöiden liikkumista helpottavat aloitteet saariemme kehittämiseksi
 • Klubiperinteiden vaaliminen ja perinnetiedon kerääminen

Haluatko seniorijaoston tiedotuslistalle?

SMK:n seniorijaosto on aktiivisen veneilyn jo lopettaneiden, vähentäneiden tai muuten senioriveneilijöiksi itsensä tuntevien yhteisö. Jaosto järjestää yhteisiä tapaamisia eri teemojen puitteissa, tuomaan tarvittaessa asiantuntemusta veneilyyn liittyvissä asioissa sekä vaalimaan ja keräämään klubiperinteitä. Jos haluat mukaan jaoston toimintaan ja saada ajankohtaista tietoa tulevista tapahtumista, ilmoita sähköpostiosoitteesi klubin toimistoon tai ota yhteyttä jaoston puheenjohtajaan, email: timotvanhanen(at)gmail.com.

Sattuisiko seniori tietämään?

Veneily on monipuolinen, tietoa, taitoa ja päätöksiä vaativa laji. Keskustelusta ja kokemusten vaihdosta toisten veneilijöiden kanssa saa usein merkittävää apua omille ratkaisuille ja toiminnoille. Jos haluat vinkkejä esimerkiksi 

 • venereiteistä ja satamista niin kotimaassa kuin ulkomailla
 • veneen kunnostamisesta
 • hankinnoista
 • tietoa klubin historiasta
 • jostain muusta veneilyyn liittyvästä,

ota yhteyttä seniorijaoston vetäjään, niin yhteydenottosi välitetään mahdolliselle asiaa tuntevalle seniorille tai muulle klubilaiselle.

email: timotvanhanen(at)gmail.com tai puh: 050 303 9910

Tsekkaa senioreilta!

Ilmoittaudu mukaan seniorijaoston tiedotuslistalle

Jos haluat mukaan jaoston toimintaan ja saada ajankohtaista tietoa tulevista tapahtumista, ilmoita sähköpostiosoitteesi klubin toimistoon tai ota yhteyttä jaoston puheenjohtajaan.

Purjevenejaosto

Purjevenejaosto järjestää Katajaluodon kierroksen.

Jäsenet

Lauri Huhtalapuheenjohtaja050 592 2627lauri.huhtala(ät)sci.fi
Kirjaudu
Unohtuiko salasana?
SMKFMK