Hallitus

Hallitus valitaan syyskokouksessa

Hallituksen puheenjohtajana toimii kommodori. Kommodorin estyneenä häntä sijaistaa toinen varakommodoreista. Kommodorien lisäksi hallituksessa on kuusi jäsentä.

Kommodori valitaan yhdeksi, varakommodori kahdeksi ja jäsenet kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Varakommodoriksi valittu toimii ensimmäisen vuoden toisena varakommodorina ja toisen vuoden ensimmäisenä varakommodorina.

Hallitukseen kuuluvan toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alussa siitä syyskokouksesta, jossa hänet on valittu hallitukseen. Toinen varakommodoreista ja kaksi hallituksen jäsentä ovat vuosittain erovuorossa.

Kommodori John Holmström 2020 john.holmstrom(a)
smkfmk.fi 050 5160 112


Peter Guldbrand 2019-2021
peter.guldbrand(a)
smkfmk.fi 040 8373 886
Hanna Paloheimo 2020-2022
hanna.paloheimo(a)
smkfmk.fi
I varakommodori
Sakari Salonen 2020
sakari.salonen(a)
outlook.com 040 5949 508


Henri Korpi 2019-2021 henri.korpi(a)smkfmk.fi 045 6700 416
Harri Rissanen 2021-2023 h.rissanen(a)maarakennusrissanen.net 040 5682 329
II varakommodori
Timo Kivioja 2019-2020 timo.kivioja(a)smkfmk.fi
0400 776 101

Miikka Maijala 2021-2023 miikka.maijala(a)smkfmk.fi 040 5096 160
Taina Savolainen 2020-2022 tainaleena.savolainen(a)
gmail.com 044 9828 927

Hallituksen kokoukset vuonna 2021

14. tammikuuta Teams klo 18

10. helmikuuta Teams klo 18

10. maaliskuuta Pajalahti klo 18

14. huhtikuuta Pajalahti klo 18

5. toukokuuta Pohjoisranta klo 18

8. kesäkuuta Pajalahti klo 18

25. elokuuta Pajalahti klo 18

15. syyskuuta Pajalahti klo 18

13. lokakuuta Pajalahti klo 18

10. marraskuuta Pajalahti klo 18

3. joulukuuta Pajalahti klo 18

Mikäli haluat tuoda asioita/toiveita hallituksen käsiteltäväksi, lähetä viesti toimistoon.

Taloudenhoitaja: Päivi Onnela 050 5122 843 paivi.h.onnela(a)gmail.com

Sihteeri: Teija Niemi 050 3090 765 toimisto(a)smkfmk.fi

Kirjaudu