Esityslista

SUOMEN MOOTTORIVENEKLUBIN SYYSKOKOUS TIISTAINA MARRASKUUN 12. PÄIVÄNÄ 2019 KLO 18.00

1 § Kokouksen avaus

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

3 § Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa  

4 § Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi 

5 § Työjärjestyksen hyväksyminen

6 §  Valitaan kommodori vuodeksi 2020

7 § Valitaan varakommodori vuosiksi 2020-2021

8 § Valitaan kaksi hallituksen jäsentä vuosiksi 2010-2022

9 § Valitaan kolme jäsentä kuhunkin seuraavista lautakunnista vuodeksi 2020:

  – Pajalahden satamalautakunta,

  – Pohjoisrannan satamalautakunta,

  – Ulkosatamalautakunta,

  – Koulutus- ja ohjelmalautakunta,

  – Viestintälautakunta,

  – Merkkilautakunta

10 § Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja vuodeksi 2020

11 § Valitaan varatilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodeksi 2020

12 § Vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma

13 § Vahvistetaan sääntöjen 6. §:ssä tarkoitetut maksut

14 §  Vahvistetaan vuoden 2020 talousarvio   

15 § Päätetään hallituksen esityksestä kutsua Sakari Salonen kunniajäseneksi

16 § Kokouksen päättäminen

Kirjaudu