Esityslista

1 §             Kokouksen avaus

2 §             Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

3 §             Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

4 §              Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi

5 §             Työjärjestyksen hyväksyminen

6 §             Esitellään tilinpäätös, hallituksen kertomus tilikauden toiminnasta sekä tilintarkastajan kertomus ja toiminnantarkastajan kertomus

7 §              Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

8 §             Päätetään hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta vuodelta 2019

9 §              Kokouksen päättäminen

Kirjaudu